อุปกรณ์

คุณมีสิทธิ์ลงทะเบียนอุปกรณ์ได้สูงสุด 3 ชิ้นในบัญชี beIN SPORTS CONNECT ของคุณ
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้อุปกรณ์พร้อมกันได้ 2 ชิ้นเท่านั้น

คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ เพียงลบอุปกรณ์ที่มีอยู่ออก แล้วลงชื่อเข้าด้วยอุปกรณ์ใหม่ อุปกรณ์ใหม่จะถูกเพิ่ม
เข้ามาในรายการอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถลบ/แทนที่ได้สูงสุด 1 อุปกรณ์ต่อเดือน

ชื่อ อุปกรณ์/แพลตฟอร์ม